ΕΙΜΑΣΤΕ
ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έλεγχος Ασφάλισης Αυτοκινήτου (hic)

1Αναλυτικές πληροφορίες

Γραμμές Φροντίδας Ατυχήματος & Οδικής Βοήθειας

1Αναλυτικές πληροφορίες

Allianz: 210 99 88 188 από σταθερό και κινητό

Generali: 18 112 από σταθερό και κινητό

Ergo: 801 11 99000 από σταθερό & 210 6504022 από κινητό

Εθνική: 18 189 & 210 90 99 999 από σταθερό και κινητό

AIG: 210 94 08 676 & 211 10 75 708 από σταθερό και κινητό

Interamerican: 1158 από σταθερό και κινητό

Interlife: 11 199 & 210 94 62 097 από σταθερό και κινητό

Υδρόγειος: 210 65 04 046 & 801 11 25 500 από σταθερό και κινητό

Ευρωπαϊκή Πίστη: 1137 από σταθερό και κινητό

Europ Assistance Οδική Βοήθεια: 210 34 97 080 από σταθερό και κινητό

ΕΛΠΑ: 10 400 από σταθερό και κινητό

Interpartner Assistance: 210 94 75 900

Eurolife Ασφαλιστική: 2109303800

Διαχείριση Αιτιάσεων-Παραπόνων

1Αναλυτικές πληροφορίες

Οι άνθρωποί μας είναι πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν και να λύσουν κάθε ζήτημα σχετικό με την ασφάλισή σας. Αν παρ’ όλ’ αυτά θεωρείτε ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί σωστά η περίπτωσή σας από την Εταιρία μας, τότε έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αιτίαση.

Τι είναι αιτίαση:

Αιτίαση είναι η δήλωση δυσαρέσκειας, το παράπονο, που απευθύνεται στην Εταιρία από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται.

Τι δεν είναι αιτίαση:

Δεν θεωρείται αιτίαση η αναγγελία απαίτησης, η αίτηση για ασφαλιστική αποζημίωση, οι ερωτήσεις και τα αιτήματα για παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

Πώς υποβάλλεται η αιτίαση:

Η αιτίασή σας υποβάλλεται ταχυδρομικά ή με email ή με fax ως εξής:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: k-Insurance –Κ.Καρτάλη 150-Τ.Κ.38221-Βόλος

FAX: 2421026149

EMAIL: Info@k-insuarnce.gr

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Κουρτίδου Ιωάννα- 2421034931(εσ.15)

Διαδικασία:

Αμέσως μετά την υποβολή της αιτίασής σας θα λάβετε απόδειξη παραλαβής. Η αίτησή σας θα εξετασθεί από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρίας μας. Θα λάβετε την απάντηση της Εταιρίας μας με το μέσο που μας υποδείξατε στην αιτίασή σας (ταχυδρομικά, ή email, ή fax), εντός 50 ημερών το αργότερο από την ανωτέρω ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε, κατά τη διερεύνηση της αιτίασής σας, ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος, θα σας σταλεί έγγραφη ενημέρωση για το λόγο της καθυστέρησης, αναφέροντας ταυτόχρονα και το χρόνο που πιθανολογούμε ότι θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αιτίασής σας.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Πρέπει να γνωρίζετε ότι η υποβολή της αιτίασής σας δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών σας, ούτε είναι προαπαιτούμενο για την προσφυγή σας στη Δικαιοσύνη ή σε οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή. Μπορείτε ταυτόχρονα να απευθυνθείτε στις εξής αρμόδιες Αρχές:

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή:

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Τηλ.: 1520

Fax: 210 38 29 640 – 210 33 02 708 – 210 38 43 549

Email: info@efpolis.gr

Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Λ.Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα

Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458

Fax.: 210 6460414

Email : grammateia@synigoroskatanaloti.gr - Κεντρική Γραμματεία Συνηγόρου του Καταναλωτή

grama@synigoroskatanaloti.gr- Γραμματεία Αναπληρωτή Συνηγόρου του Καταναλωτή

gramb@synigoroskatanaloti.gr-Γραμματεία Βοηθού Συνηγόρου του Καταναλωτή

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: οδός Αμερικής 3, 10564 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 3205222, 210 3205223

Fax: 210 3205437,8

Email: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr

Γραμμές Φροντίδας για την Υγεία

1Αναλυτικές πληροφορίες

Allianz: 210 69 99 902 από σταθερό και κινητό

Generali: 18 112 & 210 80 96 166 από σταθερό και κινητό

Εθνική: 18 189 από σταθερό και κινητό

Eurolife Ασφαλιστική: 2109303800

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:


Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης : 210 32 23 324

Τράπεζα της Ελλάδος-Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης : 210 32 05 222

Συνήγορος του Καταναλωτή: 210 64 60 862

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή : 1520

Άμεση Δράση : 100

Υπουργείο Οικονομικών : 210 32 21 511

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς : 210 33 77 100

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα : 210 64 75 600